Szybka Ścieżka szansą dla kolejnych innowatorów z regionu. Rusza nowy nabór do konkursu NCBR

Szybka Ścieżka szansą dla kolejnych innowatorów z regionu. Rusza nowy nabór do konkursu NCBR

Kolejni innowatorzy z regionu mają szansę na rozwój swoich prac w ramach popularnego konkursu Szybka Ścieżka, do którego nabór rusza już 16 września. Budżet konkursu to aż 1,1 mld zł. W zeszłym roku przedsiębiorcy z regionu warmińsko-mazurskiego otrzymali 106 mln zł dofinansowania z NCBR na projekty badawczo-rozwojowe .

Dodatkowo podczas spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) eksperci NCBR pomogą innowatorom z warmińsko-mazurskiego zdobyć praktyczną wiedzę o tym, jakie projekty mogą liczyć na wsparcie w ramach konkursu Szybka Ścieżka. Warsztaty odbędą się 11 września w Olsztynie. Wezmą w nich udział przedstawiciele firm, start-upów i środowisk naukowych.

Potencjał innowacyjny Warmii i Mazur wiąże się m.in. z wiodącymi dla województwa dziedzinami gospodarki tj. turystyka, produkcja zdrowej żywności i przemysł drzewny[1]. Jako wsparcie dla przedsiębiorców w województwie działają dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne[2]. Jednocześnie w regionie pracuje ponad 2 tys. naukowców oraz znajdują się uznane w kraju i za granicą jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, do których zaliczyć można np. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN[3]. Flagowy konkurs NCBR Szybka Ścieżka to szansa na rozwój projektów we wspomnianych już branżach, ale także być może nawet na wykreowanie nowych specjalizacji województwa.

Duży wybór konkursów w ramach „Szybkiej Ścieżki”

W ramach Szybkiej Ścieżki o dofinansowanie mogą się ubiegać duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i start-upy. W tym roku po raz pierwszy do konkursu dopuszczono również konsorcja przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Aplikujący do Szybkiej Ścieżki przedsiębiorcy mogą otrzymać od kilkuset tysięcy do ok. 200 mln zł na działalność rozwojową i tworzenie innowacyjnych projektów biznesowych. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 80 procent wartości ich projektu. Pozostałe 20 procent musi pochodzić ze środków własnych. Nabór wniosków będzie trwał od 16 września do 16 grudnia.

Nowością w tym roku są również dwa konkursy tematyczne w Szybkiej Ścieżce: pierwszy dedykowany jest projektom z zakresu technologii kosmicznych, drugi technologii tworzyw sztucznych (w obu konkursach nabór wniosków w terminie 2 września – 15 listopada). Trwa także nabór w konkursie dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence (termin zgłaszania upływa 29 listopada). Łączny budżet konkursów w drugiej połowie 2019 roku to 1,63 mld zł. Jeszcze w tym roku ogłoszone zostaną także konkursy tematyczne: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska oraz Urządzenia grzewcze.

Jedyny w Polsce automatyczny recenzent książek z warmińsko-mazurskiego

Wśród beneficjentów konkursu „Szybka Ścieżka” są założycielki firmy Literacka z Olsztyna, które stworzyły automatycznego recenzenta książek, czyli algorytm rekomendacyjny dla czytelników. Jak mówią, pomysł powstał z potrzeby rynku. Prowadząc własne księgarnie, mierzyły się z coraz poważniejszym problemem rzetelnego polecania książek klientom. Stąd pojawiła się potrzeba rozwiązania systemowego. Zespół projektu, jako jedyny w Polsce, zajmuje się pełnotekstową analizą treści ebooków przy użyciu algorytmów, zarówno dla książek w języku polskim, jak i angielskim. Z pomocy automatycznego recenzenta testowo już mogą skorzystać klienci wybranych księgarni internetowych.

Praktyczne informacje podczas warsztatów

Przedsiębiorcy i naukowcy z regionu, którzy również planują realizację prac badawczo-rozwojowych są zaproszeni do zapoznania się z konkursami prowadzonymi przez NCBR oraz do bezpośrednich rozmów z ekspertami, w trakcie których dowiedzą się, jak zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć dofinansowanie, jak je uzyskiwać i rozliczać.

Okazją są m.in. spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR, których harmonogram dostępny jest na stronie www.NCBRdlaFirm.pl. Do tej pory w całej Polsce odbyło się ponad 70 takich spotkań, a planowane są kolejne. Udział w nich jest bezpłatny.

  • Więcej informacji o konkursach Szybka Ścieżka oraz Ścieżka dla Mazowsza dostępnych jest na stronie gov.pl/szybkasciezka.
  • Jeśli chcesz zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się czy ma szanse na dofinansowanie skorzystaj z Asystenta Innowacji na www.ncbr.gov.pl.
  • O konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzyskasz informacje również w Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, pod numerem telefonu 22 39 07 170 lub pisząc na adres info@ncbr.gov.pl.

Kontakt dla mediów ze strony NCBR: Weronika Kopernok, weronika.kopernok@ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu  przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Więcej informacji na stronie ncbr.gov.pl.

[1] https://invest.warmia.mazury.pl/pl/dlaczego-warmia-i-mazury/nasze-przewagi.html

[2] https://invest.warmia.mazury.pl/pl/dlaczego-warto-tu-inwestowac/zachety-dla-inwestorow.html

[3] https://invest.warmia.mazury.pl/pl/dlaczego-warmia-i-mazury/wsparcie-naukowe-dla-biznesu.html

Previous POD WPŁYWEM ALKOHOLU I BEZ UPRAWNIEŃ KIEROWAŁ MOTOCYKLEM. 16-LATEK ODPOWIE PRZED SĄDEM
Next KOLEJNI NIETRZEŹWI KIERUJĄCY WYELIMINOWANI Z RUCHU DROGOWEGO

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Grudzień będzie rekordowy dla e-sklepów

Eksperci prognozują, że grudzień będzie rekordowy dla sklepów internetowych. W przedświątecznej gorączce będą one musiały obsłużyć ruch większy o kilkaset procent niż zazwyczaj. Wiele sklepów nie jest jednak na to przygotowanych od strony

Strefa Biznesu 0 Comments

Przyszłość polskiej energetyki – rozwiązania Polskiego Funduszu Energetycznego

INNOWACJA, EKSPANSJA I INTEGRACJA TO NAZWA NASZEJ GRY, KTÓRĄ NAZYWAMY BIZNESEM O JUŻ OSIĄGNIĘTYCH SUKCESACH, PLANACH NA PRZYSZŁOŚĆ, NOWYCH PRODUKTACH W OFERCIE I SILE MARKI ROZMAWIALIŚMY Z ROBERTEM ZAGOŻDŻONEM, ZAŁOŻYCIELEM

Strefa Biznesu 0 Comments

Od stycznia wchodzi w życie obowiązek potwierdzania godzin pracy dla osób zatrudnionych na umowach-zleceniach

Zmiany dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń. Od stycznia będzie obowiązkowe potwierdzanie godzin pracy. Sposób potwierdzania liczby przepracowanych godzin może zostać określony w umowie. W przeciwnym wypadku przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź